صفحه اصلی

این سامانه متعلق به نمایندگی رسمی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس است. خدماتِ این واحد شامل اخذ پذیرش دانشگاه EMU و بورسیه برای داوطلبان ایرانی رایگان است.

داوطلبان ایرانی که جهت تحصیل در قبرس، در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی اَرشد و داروسازی بصورت مستقیم از طریق این سامانه اقدام به اخذ پذیرش نمایند، با توجّه به معدل و سوابق علمی، مشمول دریافتِ بورسیّه ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ درصدی دانشگاه EMU برای کلّ دوران تحصیل در قبرس می شوند.