رشته های مقطع دکترا EMU

رشته های موجود در مقطع دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)

در زیر لیست کامل دوره های دکتری دانشگاه EMU بصورت انگلیسی و سپس فارسی را مشاهده می کنید.  این لیست در ژانویه سال تحصیلی ۲۰۱۴ به روز شده است

PHD-LIST

شرایط و ساختار دوره دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی

مدت زمان تحصیل در دوره ی PhD حداقل ۴ و حداکثر ۱۰ ترم برای دانشجویان تمام وقت است. دانشجویان نیمه وقت دوره دکتری باید حداقل ۶ و حداکثر ۱۴ ترم تحصیل کنند.