رشته های کارشناسی ارشد EMU

رشته های موجود در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU). دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی به دو صورت با پایان نامه و بدون پایان نامه ارائه می شود.

در زیر لیست کامل دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) بصورت انگلیسی و فارسی را مشاهده می کنید.این لیست در سپتامبر سال تحصیلی ۲۰۱۴ به روز شده است

Master

شرایط و ساختار دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی

کمترین واحدهای درسی برای دوره کارشناسی ارشد با پایان نامه ۷ درس (۲۱ واحد درسی) و یک درس سمینار بدون واحد است. دانشجو ملزم به آماده کردن پایان نامه تحت راهنمایی عضوی از هیات علمی دانشکده و دفاع شفاهی از پایان نامه خود می باشد.

کمترین واحدهای درسی برای دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامه ۱۰ درس (۳۰ واحد درسی) علاوه بر پروژه ی پایان دوره ( پروژه فارغ التحصیلی) است و اگر دانشجو مایل به انجام پروژه ی پایان دوره نباشد ملزم به گذراندن ۱۴ درس (۴۰ واحد درسی) می باشد.

دانشجویانی که در دوره ی کارشناسی ارشد با پایان نامه به صورت تمام وقت ثبت نام کرده اند حداقل ۲ و حداکثر ۴ ترم درس خواهند خواند. دوره ی کارشناسی ارشد بدون پایان نامه می تواند حداقل طی ۱۲ ماه یا حداکثر ۴ ترم به اتمام برسد.

دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد نیمه وقت باید حداقل ۳ و حداکثر ۶ ترم تحصیل کنند