رشته های کارشناسی دانشگاه EMU

رشته های موجود در مقطع کارشناسی دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)

در زیر لیست کامل دوره های کارشناسی دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) بصورت انگلیسی و فارسی را مشاهده می کنید. این لیست در ژانویه سال تحصیلی ۲۰۱۴ به روز شده است

BACHLORE-LIST

برنامه های مقطع کارشناسی دانشگاه مدیترانه شرقی به تفکیک دانشکده در سال تحصیلی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳

دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– مدیریت بازرگانی
– بازرگانی و تجارت بین الملل
– مدیریت سیستم های اطلاعاتی
– مدیریت بازاریابی
– مدیریت منابع انسانی
– اقتصاد
– روابط بین الملل
– مطالعات اروپا
– بانکداری و امور مالی
– بانکداری و امور مالی اینترنتی
– امور مالی بین الملل
– امور مالی
– بانکداری و بیمه
– علوم سیاسی
– مدیریت عمومی (علوم سیاسی)

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– مهندسی عمران
– مهندسی صنایع
– مهندسی مدیریت
– مهندسی برق و الکترونیک
– مهندسی سیستم های اطلاعاتی
– مهندسی مکانیک
– مهندسی مکاترونیک
– مهندسی کامپیوتر
– مهندسی نرم افزار کامپیوتر

دانشکده علوم و هنر دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– مطالعات انگلیسی
– مطالعات مدیترانه شرقی
– زبان و ادبیات انگلیسی
– تاریخ
– باستان شناسی و تاریخ هنر
– کارشناس موسیقی در عملکرد موسیقی
– فلوت
– پیانو
– گیتار
– ویولا
– ویولون
– کارشناس موسیقی در عملکرد صدا
– ویولون سل
– بیولوژی مولکولی و ژنتیک
– سیستم های اطلاعاتی (I.S)
– ریاضی
– ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر
– آمار
– روانشناسی
– ترجمه و تفسیر

دانشکده معماری دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– معماری
– معماری داخلی
– طراحی صنعتی
– طراحی شهری
– طراحی شهری و معماری مناظر

دانشکده آموزش دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– ارتباطات و مطالعات رسانه ای
– رادیو تلویزیون و فیلم
– روزنامه نگاری
– روابط عمومی و تبلیغات
– هنرهای تجسمی و ارتباطات بصری

مدرسه مدیریت هتلداری و توریسم دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– مدیریت مراکز تفریحی
– مدیریت هتل داری و جهانگردی

دانشکده ارتباطات دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– روزنامه نگاری
– روابط عمومی و تبلیغات
– مطالعات در رادیو،تلویزیون و فیلم
– هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات تصویری

مدرسه علوم کاربردی دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– امور مالی و بانک داری
– مدیریت منابع انسانی
– تجارت و بازرگانی بین الملل
– سیستم های اطلاعات مدیریت

مدرسه کامپیوتر و فن آوری اطلاعات دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU)

– فن آوری اطلاعات و ارتباطات