گواهینامه ها و تائیدیه ها

تمامی مقاطع و رشته های ارائه شده توسط دانشگاه مدیترانه شرقی مورد تایید وزارت علوم ترکیه (YOK) و متعاقبا در تمامی دنیا می باشد.

دانشگاه مدیترانه شرقی

– عضو انجمن دانشگاه های اروپا EUA
– انجمن دانشگاه های بین المللی IAU
– انجمن دانشگاه های جهان اسلام FUIW
– جامعه دانشگاه های مدیترانه CMU
– عضو رسمیABET (تمامی مدارک فارغ التحصیلی رشته های مهندسی از دانشگاه مدیترانه شرقی تحت عضویت و اعتبار ABET هستند)
img_15735
و بسیاری دیگر از انجمن ها و اتحادیه های علمی معتبر جهان است. برای مشاهده همه موارد می توانید آنها را در سایت رسمی دانشگاه در اینجا ببینید

دانشگاه مدیترانه شرقی دارای قراداد همکاری با بیش از ۸۳ دانشگاه در۳۰ کشور جهان می باشد. همچنین از لحاظ اعتبار علمی دانشگاه مدیترانه شرقی سیزدهمین دانشگاه معتبر اروپا می باشد